Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
Image Alt

Ściana zespolona

Double Wall

ŚCIANA ZESPOLONA TYPU FILIGRAN – Double Wall

Ściana zespolona jest prefabrykowanym elementem ściennym, który składa się z dwóch płyt żelbetowych o niskiej porowatości i gładkiej powierzchni. Płyty są połączone ze sobą dźwigarami kratowymi. Każda płyta posiada zbrojenie wynikające z obliczeń statycznych.

Po zmontowaniu elementów na budowie i wypełnieniu betonem in-situ powstaje system ścian monolitycznych.

Podwójna ściana składa się z dwóch równoległych prefabrykowanych płyt betonowych o minimalnej grubości 5 cm, połączonych ze sobą dźwigarami kratowymi. Podwójne ściany są prefabrykowane w fabryce, dostarczane na plac budowy, instalowane i ostatecznie uzupełniane betonem od wewnątrz. Powoduje to utwardzony monolityczny przekrój.

Zaletą podwójnej ściany jest eliminacja szalunku na budowie – przy znacznie krótszym czasie budowy i dwóch idealnych powierzchniach. Istnieje także możliwość nadania dowolnej faktury na ścianę zewnętrzną otrzymując wysoki efekt wizualny bez konieczności wykonywania kosztownych plac elewacyjnych na placu budowy. Ściany mogą posiadać otwory okienne oraz drzwiowe a także mogą być dostosowane po instalacje sanitarne czy elektryczne. Maksymalne grubość produkcyjna ściany to 40 cm.

Cechy produktu oraz szybki montaż tych elementów wielkopowierzchniowych eliminują kosztowne elementy szalunkowe na placu budowy i pozwalają na znaczne skrócenie czasu budowy. Dzięki temu prace związane z układaniem zbrojenia i pracami szalunkowymi na placu budowy ulegają znacznemu skróceniu.

Głównymi zaletami stosowania tych elementów są: ekonomiczność systemu, efekt estetyczny i zwiększone bezpieczeństwo na placu budowy.

Elementy te są projektowane i produkowane zgodnie z dużymi wymaganiami projektowymi i nadają się szczególnie do budowy konstrukcji nośnych. Planowanie i wysoce zautomatyzowana produkcja odbywają się zgodnie z surowymi kryteriami jakości.

Prefabrykaty mogą posiadać otwory okienne i drzwiowe w praktycznie dowolnych rozmiarach i kształtach. Ściany mogą być przygotowane pod instalacje elektryczne oraz sanitarne.

Ponieważ produkcja elementów ściennych nie jest powiązana z systemem modułowym, możliwa jest mnogość różnych form geometrycznych i architektonicznych oraz odpowiednio zróżnicowane obszary zastosowania systemu:

– Budynki handlowe i przemysłowe
– budynki usługowe i inne pomieszczenia
– budynki mieszkalne
– budynki hotelowe
– Budynki rolnicze
– Obiekty i infrastruktura inżynierii lądowej i wodnej (tunele, galerie)
– pomieszczenia piwniczne dla budynków mieszkalnych (ściany zewnętrzne i wewnętrzne)
– garaże podziemne
– Realizacja budynków wodoszczelnych