Image Alt

Izolowana ściana zespolona

Twin Wall

IZOLOWANA ŚCIANA ZESPOLONA TYPU FILIGRAN – Twin Wall

Izolowana ściana zespolona jest prefabrykowanym elementem ściennym, który składa się z dwóch nisko porowatych, gładkich płyt żelbetowych z wewnętrzną izolacją cieplną, połączonych ze sobą bez mostków termicznych. W tym elemencie ściennym, zewnętrzna, nienośna zbrojona płyta zapewnia doskonałą mechaniczną ochronę izolacji cieplnej. Zbrojenie konstrukcyjne zgodnie z indywidualnymi wymaganiami jest zapewnione w płycie wewnętrznej oraz w rdzeniu betonowym in-situ.

Statyczny system ścian monolitycznych powstaje po zamontowaniu elementów na budowie i stwardnieniu betonu in-situ. Zastosowanie systemu izolowanej ściany zespolonej pozwala na realizację projektów w „standardzie pasywnym”.

Izolowana podwójna ściana składa się z dwóch gotowych betonowych warstw podobnie jak ściana Double Wall. Izolacja ściany jest montowana wcześniej w fabryce po wewnętrznej stronie zewnętrznej warstwy. Izolowane podwójne ściany są instalowane na placu budowy i wypełniane betonem „in situ” w taki sam sposób jak podwójne ściany.

Ogromną zaletą tych ścian w porównaniu do Sandwich Wall jest lekkość konstrukcji co ma znaczenie przy transporcie i montażu. Istnieje także możliwość nadania dowolnej faktury na ścianę zewnętrzną otrzymując wysoki efekt wizualny bez konieczności wykonywania kosztownych plac elewacyjnych na placu budowy. Ściany mogą posiadać otwory okienne oraz drzwiowe a także mogą być dostosowane pod instalacje sanitarne czy elektryczne. Grubości produkcyjne ściany: 25, 36, 40 cm.

Cechy produktu, jak również szybki montaż tych elementów wielkopowierzchniowych eliminują kosztowne elementy szalunkowe i pozwalają na znaczne skrócenie czasu budowy, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac wymaganych na placu budowy przy układaniu zbrojenia i pracach szalunkowych.

Głównymi zaletami stosowania tych elementów są ekonomiczność systemu, efekt estetyczny oraz zwiększenie bezpieczeństwa na placu budowy.

Elementy te są projektowane i produkowane zgodnie z konkretnymi wymaganiami projektowymi i nadają się szczególnie do budowy ścian nośnych. Planowanie i wysoce zautomatyzowana produkcja odbywa się zgodnie z surowymi kryteriami jakości. Prefabrykaty mogą posiadać otwory okienne i drzwiowe w praktycznie dowolnych rozmiarach i kształtach. Ściany mogą być przygotowane pod instalacje elektryczne oraz sanitarne.

Ponieważ produkcja elementów ściennych nie jest związana z systemem modułowym, możliwe jest uzyskanie wielu różnych kształtów geometrycznych i architektonicznych oraz odpowiednio zróżnicowanych obszarów zastosowania systemu:

– budynki handlowe i przemysłowe,
– budynki usługowe,
– budynki mieszkalne,
– budynki hotelowe,
– budynki rolnicze.