Image Alt

Ściana warstwowa z izolacją

Sandwich Wall

ŚCIANA WARSTWOWA Z IZOLACJĄ – Sandwich Wall

Izolowana ściana trójwarstwowa jest prefabrykowanym elementem ściennym, który składa się z dwóch nisko porowatych, płyt żelbetowych z wewnętrzną izolacją cieplną, połączonych ze sobą bez mostków termicznych. W tym elemencie ściennym, zewnętrzna, nienośna zbrojona płyta zapewnia doskonałą mechaniczną ochronę izolacji cieplnej. Zbrojenie konstrukcyjne zgodnie z indywidualnymi wymaganiami jest zapewnione w płycie wewnętrznej.

Statyczny system ścian powstaje po zamontowaniu elementów na budowie.

Betonowe płyty warstwowe są izolowanymi ścianami zewnętrznymi o wysokiej nośności i jakości. Panel ścienny ma następującą strukturę: gładki lity beton od strony pomieszczenia – następnie izolacja zgodna z przepisami dotyczącymi izolacji termicznej – na zewnątrz warstwa betonu. Dzięki zintegrowanej izolacji panele ścienne nie wymagają dalszej obróbki po montażu, co znacznie skraca czas budowy.

 

ZALETY: szybkość realizacji, minimalizacja sprzętu na budowie oraz ograniczenie prac związanych z szalowaniem, wysoka jakość elementów, możliwość nadania dowolnej faktury zewnętrznej. Ściany mogą posiadać otwory okienne oraz drzwiowe a także mogą być dostosowane po instalacje sanitarne czy elektryczne. Maksymalna grubość produkcyjna ściany to 30 cm.

Cechy produktu, jak również szybki montaż tych elementów wielkopowierzchniowych eliminują całkowicie kosztowne elementy szalunkowe i pozwalają na znaczne skrócenie czasu budowy, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ilości prac wymaganych na placu budowy. Głównymi zaletami stosowania tych elementów są ekonomiczność systemu, efekt estetyczny oraz zwiększenie bezpieczeństwa na placu budowy.

Elementy te są projektowane i produkowane zgodnie z konkretnymi wymaganiami projektowymi i nadają się szczególnie do budowy ścian nośnych. Planowanie i wysoce zautomatyzowana produkcja odbywa się zgodnie z surowymi kryteriami jakości. Prefabrykaty mogą posiadać otwory okienne i drzwiowe w praktycznie dowolnych rozmiarach i kształtach. Ściany mogą być przygotowane pod instalacje elektryczne oraz sanitarne.

W zależności od grubości i sposobu wypełniania spoin odporność ogniowa ścian może wynosić nawet REI 240. Warstwę elewacyjną może stanowić dowolna okładzina.

Ponieważ produkcja elementów ściennych nie jest związana z systemem modułowym, możliwe jest uzyskanie wielu różnych kształtów geometrycznych i architektonicznych oraz odpowiednio zróżnicowanych obszarów zastosowania systemu:

  • budynków handlowych i przemysłowych,
  • budynki usługowe,
  • budynki mieszkalne,
  • budynki hotelowe,
  • budynki rolnicze.